obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace

Knihovna Žihobce


Název knihovny Místní knihovna Žihobce
Adresa Žihobce 20, 342 01 Sušice
Telefon 376 597 139
Email obec@zihobce.eu
Evidenční číslo 3748
Výpůjční doba středa 17:00 - 18:00
Knihovník Alena Kojzarová

Místní knihovna v Žihobcích je vybavena 1 počítačem. Počítač je připojen k internetu prostřednictvím WIFI a je umístěn, pro lepší dostupnost občanům, v infocentru. 

Knihovna Bílenice


Název knihovny  Místní knihovna Bílenice
Adresa  Bílenice č. 90, 342 01 Sušice
Telefon  
E–mail  obec@zihobce.eu
Evidenční číslo  3751
Výpůjční doba  sobota 15:00–17:00
Knihovník  Mgr. Jaroslava Krčmářová


Knihovna Rozsedly

Název knihovny  Místní knihovna Rozsedly
Adresa  Rozsedly č. 3, 342 01 Sušice
Telefon  
E–mail  obec@zihobce.eu
Evidenční číslo  3750
Výpůjční doba  pátek 17:00 – 18:30
Knihovník  Miloslava Polanková