obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace

Komise a výbory obce

Výbory – jsou voleny zastupitelstvem obce

Komise – jsou zřizovány radou obce

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Předkládá zastupitelstvu návrh, změny a hodnocení rozpočtu, provádí kontroly finančního hospodaření obce a příspěvkových organizací.

předseda:

Šatrová Anna

členové:

Chalupka Josef
Jiřík Jaroslav, Bc.

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecnim úřadem na úseku samostatné působnosti.

předseda:

Fuks Jiří, Ing.

členové:

Jiřík Jaroslav
Prokopová Jana