obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace

Dotazy občanů

26.4.2012
Přijat dopis p. Ervína Siegelmanna (elektronická forma - email).
Celé znění dopisu p. Siegelmanna.

Reakce p. starosty:
Odpověď starosty - 4.5.2012

4.4.2012
Dne 4.4.2012 - přijat na úřad Obce Žihobce dopis p. Ervína Siegelmanna.
Celé znění dopisu p. Siegelmanna.

Reakce p. starosty:
Odpověď starosty

8.3.2012
Dne 8.3.2012 přijat převzetím na úřad Obce Žihobce dopis p. Ervína Siegelmanna se žádostí zveřejnění na úřední desce. Zde se zveřejňují pouze úřední údaje, nikoliv dotazy či náměty občanů, proto je zveřejněn zde, na webových stránkách.
Celé znění dopisu p. Siegelmanna.

Reakce p. starosty:
Vážený pane Siegelmanne,
na Váš veřejný dotaz odpovídám následovně:
1. vodné je úplatou za pitnou vodu a za služby spojené s jejím dodáním
/viz zákon č. 274/2001 Sb. § 8 odst. 13/
částka účtovaného jednosložkového vodného podléhá zdanění sníženou sazbou
DPH ve výši 14 % daňového základu
Zásady o výši vodného v jednotlivých obecních vodovodech /Bílenice, Žihobce, Rozsedly/
byly schváleny na schůzi OZ dne 16.2.2011 a uveřejněny v usnesení z této schůze
pod bodem „A" č. 11
2. k vašemu zaregistrování na www.stránkách obce k zasílání pravidelných informací:
tento záměr byl ve zkušební době jednoho roku vyhodnocen, systém nebyl plně multifunkční
a nesplnil požadavek úřadu na plnou informovanost občanů.
Bylo od něho zatímně upuštěno do doby získání lepšího systému.
3. dodatek k vyhlášce o místních poplatcích /poplatek ze psů platný od 1.1.2010/ vyvěšen
na úřední desce dne 19.3.2012 /omlouvám se za prodlení/
4. zápis z jednání rady dne 11.1.2012 – vyvěšen dne 13.3.2012 /omlouvám se za prodlení/.
Děkuji za Váš podnět, přispěl k transparentnosti práce úřadu!
S pozdravem
Karel Baumruk, starosta obce