obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace

Sdružení a spolky působící v obci


V obci Žihobce působí několik spolků a sdružení, které zde v krátkosti představíme.

SDH Žihobce

SDH Žihobce, Lvíčata
Sbor SDH Žihobce se pyšní největší členskou základnou v okrsku č. 10, která čítá skoro 100 členů. Vlastní kronika sboru se do dnešních dní nedochovala, podle jiných dokladů bylo zjištěno, že sbor byl založen r. 1883. V roce 1974 při sboru vzniklo družstvo mladých hasičů. Toto družstvo se pravidelně účastnilo hry Plamen. Činnost kroužku končí vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji roku 1992. Od roku 2006 je však obnovena a vzniká družstvo Lvíčat, ve kterém se scházejí děti ze všech okolních vesnic. Členové sboru se rovněž podílí na kulturní činnosti v obci Žihobce. Pořádají masopustní průvod, oslavu stavění máje, pouťovou zábavu, hasičskou soutěž O nejrychlejší nástřik v RIU a hasičský ples. Sbor je v současné době proslaven především díky družstvu žen, které v roce 2009 vyhrálo první místo v Pošumavské hasičské lize. V současné době se věnuje požárnímu sportu, ve kterém se pravidelně umisťuje na předních příčkách v krajském kole a také se účastní soutěže Šumavská hasičská liga.

Pro více informací a aktuality navštivte webové stránky sboru

SDH Rozsedly

SDH Rozsedly K ustavení hasičského sboru došlo v této obci v roce 1933, kdy byla zakoupena stříkačka od pana Máry, která je v majetku sboru dodnes. V roce 1977 byla vystavěna požární nádrž. Až do roku 1992 byl sbor aktivní i v pořádání hasičských plesů, pouťových a silvestrovských zábav. Vzhledem k tomu, že místní sál byl v tomto roce uzavřen, tradice bálů skončila. Dnes se hasiči scházejí v klubovně v budově bývalého obecního úřadu. Pořádají tradiční masopustní průvod obcí, oslavu stavění máje, pouťové posezení a podílí se na údržbě požární nádrže. V posledních letech roste povědomí o SDH Rozsedly především díky závodním týmům mužů a žen, které se s úspěchem účastní Pošumavské hasičské ligy. Od roku 2009 i jednu soutěž pravidelně v první polovině srpna pořádají. Hasičský sbor má v současné době přes 35 členů.

Více informací o sboru a aktuality najdete na webových stránkách sboru
gdkn

SDH Bílenice

SDH Bílenice, masopust Sbor byl založen v roce 1891. První potahovou stříkačku sbor zakoupil na splátky od firmy paní Smékalové z Horažďovic v roce 1892. V roce 1953 byla vybudována požární zbrojnice a v roce 1960 požární nádrž. Od roku 1998 sbor pořádá každoročně soutěž „O Bílenický pouťový pohár". Tradicí je pořádání hasičského bálu, masopustního průvodu obcí, stavění máje a oslavy Dne dětí. Dívky v roce 2000 a 2003 vyhrály Pošumavskou hasičskou ligu, muži se v té samé soutěži dvakrát umístili na druhém místě. Od roku 2005 se společně se členy SDH Dražovice družstvo mužů i žen s úspěchem účastní Západočeské hasičské ligy. Sbor má v současné době přes 70 členů.

SDH Kadešice

SDH Kadešice Hasičský sbor v obci Kadešice byl založen roku 1942. Stříkačku, kterou si sbor opatřil až v roce 1945, vlastní hasiči z Kadešic dodnes. Jedná se o historickou koňskou potahovou stříkačku. Členové sboru pomáhali při výstavbě obce, účastnili se soutěží a udržovali techniku. V současné době je vzhledem k vysokému průměrnému věku členů soutěžní činnost omezena. Hasiči se však podílí na kulturním dění v obci, zejména na tradičním stavění máje. V současné době má sbor 14 členů.

SDH Šimanov


Sbor v této malé obci vznikl v roce 1954, kdy do obce po dosídlení občanů přišly rodiny z celé republiky. V současné době pro malý počet členů činnost sboru stagnuje.

TJ Žihobce

TJ Žihobce V roce 1920 byla v Žihobcích založena Tělovýchovná jednota pod původním názvem Sokol Žihobce, později pod názvem TJ Družstevník Žihobce (1972-1990). Od roku 1990 byl z názvu vypuštěn Družstevník a platí název TJ Žihobce. 

Žihobecký sportovní areál, se nachází přímo pod obcí u hlavní silnice ze Sušice na Žihobce (směr přes Chmelnou a Dražovice). Kromě úžasně udržovaného fotbalového hřiště zde naleznete i přírodní koupaliště, hospůdku s udržovaným sociálním zařízením a pěkné ubytování v dřevěných chatkách. Sportovci jistě ocení i tenisové kurty s umělým povrchem a dětské hřiště jistě přijde vhod rodičům s dětmi.

Informace o TJ Žihobce naleznete na vlastní webové prezentaci

Divadelní spolek Tyl 

Žihobecké divadlo V obci také celou řadu let působil Divadelní spolek Tyl, který byl ustanoven v roce 1901 a jeho předsedou se stal František Procházka. V roce 1919 obec zakoupila pro herce budovu bývalého zámeckého skleníku, přestavěla ji, a Žihobce se staly jednou z mála vesnic v Čechách, která měla budovu určenou výhradně divadlu. V roce 1971 byla při příležitosti 70. výročí uvedena Tylova hra Paličova dcera, která se stala i poslední odehranou hrou spolku. Za dobu své činnosti uvedli ochotníci 244 divadelních her od 121 autorů. O významu spolku a divadelní činnosti svědčí i fakt, že obec Žihobce má dnes ve svém znaku symbol divadla – divadelní masku.

Po více než třiceti létech se podařilo skupině nadšených divadelních ochotníků obnovit činnost žihobeckého divadelního spolku. Spolek je dnes občanským sdružením, řádně registrovaným Ministerstvem vnitra ČR a nese název "Žihobecké divadlo J. K. Tyla".

Cílem sdružení je rozvíjet tradice českého ochotnického divadelnictví, zejména studiem a produkcí činoherních a hudebních divadelních her a her pro děti a mládež. Dále chceme přispět k možnosti kulturního vyžití dětí a mládeže tak, že v rámci svých vlastních aktivit bude spolek provozovat i dětský divadelní soubor.

Farnosti

Farnost Žihobce Území Žihobec je rozděleno do několika farností.

Rozsedly a Žihobce spadají pod Římskokatolickou farnost Žihobce. Duchovním správcem je P. Koutský, farnost provozuje webové stránky.

Kadešice a Šimanov spadají pod Římskokatolickou farnost Albrechtice, duchovním správcem je P. Píša.

P. Píša rovněž spravuje Římskokatolickou farnost Bukovník, kam řadíme Bílenice. 

Český svaz včelařů Rozsedly

Myslivecké sdružení Luh Kadešice

Myslivecké sdružení Žihobce

Zdroj:
Almanach Okresního Sdružení hasičů v Klatovech 1960-2000. Kolektiv autorů, 2010.
webové stránky: www.sdhzihobce.estranky.cz, www.sdhrozsedly.estranky.cz, http://tj.zihobce.eu/, www. klatovskydenik.cz