obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace

Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci Žihobce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

Nařízení obce Žihobce č. 1/2018, kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa

Jednací řád zastupitelstva Obce Žihobce - 31.10.2018

Dodatek č. 3 ke směrnici č. 2/2016 - ceny palivového dřeva 

Dodatek č. 1 k vyhlášce č. 1/2001 - POŽÁRNÍ ŘÁD

Dodatek č. 2 ke směrnici č. 2/2016 - ceny palivového dřeva a ostatních komodit

Dodatek č. 1 ke směrnici č. 2/2016 - ceny palivového dřeva

Směrnice 2/2016 - ceny palivového dřeva, půjčovné

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanoví systém komunitního kompostování, způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce, a kterou se stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných zbytků

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady 1/2015

Obecně závazná vyhláška Obce Žihobce č. 1/2014

Vyhláška č.1 z roku 2001 - Požární řád obce

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků