obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace

Vyhlášky a nařízení

Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nařízení obce Žihobce č. 1/2018, kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa

Jednací řád zastupitelstva Obce Žihobce - 31.10.2018

Dodatek č. 3 ke směrnici č. 2/2016 - ceny palivového dřeva 

Dodatek č. 1 k vyhlášce č. 1/2001 - POŽÁRNÍ ŘÁD

Dodatek č. 2 ke směrnici č. 2/2016 - ceny palivového dřeva a ostatních komodit

Dodatek č. 1 ke směrnici č. 2/2016 - ceny palivového dřeva

Dodatek č. 2  k obecně závazné vyhlášce č. 2/2003 - místní poplatky

Směrnice 2/2016 - ceny palivového dřeva, půjčovné

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanoví systém komunitního kompostování, způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce, a kterou se stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných zbytků

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady 1/2015

Obecně závazná vyhláška Obce Žihobce č. 1/2014

Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2003 o místních poplatcích

Vyhláška č.2 z roku 2003 - O místních poplatcích

Vyhláška č.1 z roku 2001 - Požární řád obce

Vyhláška č. 1 z roku 2000 - O poplatcích za propůjčení hrobového místa a údržbu hřbitova

Vyhláška č. 3 z roku 1993 - O zajištění čistoty a pořádku na území obce